Simulointiohjelmisto TUKKI 5.0 sahatavaran sahaukseen ja laadutukseen

Simulointiohjelmisto TUKKI sahatavaran sahaukseen ja laadutukseen.

puu

 

 

Simulointiohjelmisto toimii Windows-käyttöjärjestelmässä ja sitä on kehitetty yhteistyössä useiden eri sahojen kanssa vuodesta 1995 lähtien. Uusin versio 5.0 mahdollistaa entistä monipuolisemmin vajaasärmäisen sivulaudan simuloinnin. Ohjelmiston tarkoituksena on auttaa tuotannon suunnittelua sekä sahatavaran hinnoittelua, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä sahaustulos sekä teknisesti että kaupallisesti.

 

Vertailu on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista simulointiohjelmassa. Tässä ohjelmassa vertailun tekeminen eri asetteille on helppoa, sillä laskentaikkunassa on näkyvissä rinnakkaisena kaksi valintakohtaa, Valinta 1 ja Valinta 2. Alla esimerkki laskentaikkunasta.

Kuva1

(Sen jälkeen kun hinnat on määritelty, näyttää laskenta, että 50x200mm:n sahaus Valinta 1:ssä, tuotto 41,89 eur/m3, on vähän parempi kuin 75x150mm:n sahaus Valinta 2:ssa, missä tuotto tukkikuutiota kohti on 37,90 eur. Kuorellinen tukkikokoluokka molemmissa tapauksissa on 25cm.)

Ohjelmiston ominaisuudet:

Laskenta

- Nopea ja helppo simulointi eri sahatavaramitoille tukkikokoluokkien mukaan. Voit sahata myös ns. sydänvapaata asetetta.

- Sahatavaran hinnoittelu, joka mahdollistaa materiaalisaannon lisäksi myös euromääräiseen tulokseen perustuvan arvosaannon tarkastelun. Myös muita valuuttoja voidaan käyttää vaihtoehtoisesti.Tuloksena näkyvät "Tuotto sahattua tukkikuutiota kohti", "Tuotto sahattua sahatavarakuutiota kohti" sekä "Kulut sahatavarakuutiota kohti".

- Yksinkertainen kululaskenta jokaiselle määritellylle sahatavaralle.

- Kaikki laskentatulokset ovat tallennettavissa PC:n muistiin ja ne voidaan hakea myöhemmin uudestaan näytölle sekä myös tulostaa.

Laadutus

- Täydentävä laadutus/hinnoittelu ohjelma-osa, missä voit valita sahattavan tukkiosan ja sitten määritellä prosenttiosuudet ja hinnat eri laatuluokille. Ohjelma laskee tulokseksi sahatuottoishinnan niiden prosenttiosuuksien ja hintojen mukaan mitä olet antanut kullekin laatuluokalle.

Katso esimerkkiä:

Kuva2

(Oikeassa sarakkeessa sijaitsevia St Lankku- laskentatuloksia käytetään hyödyksi varsinaisen laskentataulukon hintoja muodostettaessa. Voit simuloida tässä myös arvoja eri asiakkaille ja tallentaa niitä muistiin.)

Sahaustiedot simuloiduista asetteista

- Voit tehdä asetteeseen esimerkiksi vajaasärmäisen sivulaudan ja sitten katkaista sen täyssärmäiseksi. Ohjelma huolehtii automaattisesti katkaisusta halutun syrjän paksuuden mukaisesti, versiosta 5.0 lähtien myös halutun lappeen leveyden mukaan.

- Sahaustiedot-näyttö antaa käyttäjälle tärkeää tietoa simuloiduista sahatavaroista ja asetteesta, kuten mm. vajaudet x/y tasossa, syrjän ja lappeen leveydet sekä halutut leveydet, katkaisupituudet, täyssärmäisyysrajat kaikille asetteen sahatavaroille, käyttösuhde koko asetteelle sekä sahatavaroille.

Alla esimerkki sivun 1 laskennan tiedoista:

Kuva3

Määritykset-valikko

Painamalla määritykset alavalikkoa voit määritellä kaikki tärkeät sahaustiedot simulointia varten:

- sahatavarat (nimellismitat, sahausmitat ja sahauskulut).

- tukit (yksikkötilavuudet ja kartiokkuudet).

- päiden tasaus (normaalisti 10cm).

- sahanterien paksuus.

- ostohinnat tukeille ja myyntihinnat sivutuotteille.

- kuoren paksuus.

Ohjelma pitää sisällään jo ns. standardimäärittelyt, mutta jokaisella sahalla on omat arvonsa, jotka on syytä määritellä tarkasti ennen simulointia.

Työkalut-valikko:

Sama ohjelmisto toimii sekä suomen että englannin kielisenä. Settings-valikosta voit valita kielen ja sahatavaran myyntivaluutan. Valuuttoja voit vaihtaa joustavasti simuloinnin aikana. Perusvaluuttana toimii euro.

Alla esimerkki, jossa ohjelmiston käyttö- ja tulostuskieleksi on valittu englanti sekä valuutaksi punta.

Kuva 4

Tarkempia tietoja ohjelmasta saat TUKKI-ohjelman toimittajalta ja varsinaisista ohjelman käyttöohjeista.

 

Gadonia Oy - Puh: 0400-889732 - Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 Jyväskylä - Email: gadonia@kolumbus.fi